om oss

Vi har samma frågor, funderingar och tankar om livet och världen som alla andra. Vi är lika kära och lika rädda för saker som alla andra. Eftersom vi sällan blir tillfrågade om vår syn på saken har vi valt att skapa vår egen plattform för att även vi ska bli hörda. Vårt arbete med film som främsta medie ger oss den möjligheten.

Egentligen vänder vi oss till alla människor som funderar och tänker på viktiga saker, men kanske allra mest till oss som har någon form av funktionsnedsättning, just eftersom vi inte är en naturlig del av samhällsdebatten. Vi vill gärna att de som ser våra filmer även går in på vår webbsida och blir en aktiv deltagare genom att spela in sina frågor och funderingar.

Vi, som elever, utvecklas genom projektet, dels genom att inse att vi är många människor som är olika men ändå väldigt lika och dels genom att vi på många sätt kan bidra med våra kompetenser och kvaliteter för att få ihop en talkshow. Genom att se våra styrkor höjs vårt självförtroende och då vågar vi göra ännu mer och utvecklar nya förmågor.

Vi går på Gymnasiesärskolans individuella program och är 18 elever, som är indelade i tre grupper, där alla arbetar med webbsidan och talkshowen utifrån sina förmågor. Enligt ämnesområdesplanen för språk och kommunikation (Gys 13) ska eleverna ”i undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela med andra och för att kunna vara delaktiga i samhället”, vilket ligger helt i linje med vår webbsida där alla kan arbeta och bidra efter sin förmåga. Arbetet präglas av kommunikation, lärande, reflektion och underlättar normativ bedömning.

En stor del av vårt mediaarbete har lagts på vår julkalender, där alla elever spelat in olika videoklipp till de olika luckorna. Vi har även diskuterat författares rättigheter till sitt material och det komplexa i att låna eller kopiera andras material utan tillstånd.

Idag finns det ett behov av förebilder i mediavärlden som har andra erfarenheter och förutsättningar än den mest normativa. Vi ser oss som vinnare för att vår webbsida, med vår talkshow behövs. Vi fyller ett tomrum, där vi visar på att vår syn på världen är lika olika som alla andras. Våra åsikter är viktiga.
Ansvarig för bloggen är Otto Vretare
Vi har själva producerat allt material; film, texter, bilder, musik.